Výhody LPG a CNG pohonu

Obecné výhody

LPG neboli zkapalněný ropný plyn, je nejdostupnějším a nejrozšířenějším alternativním palivem na světě.

Hlavní výhodou alternativního pohonu aut v podobě LPG či CNG jsou nízké náklady na provoz. Snížení provozních nákladů se pohybuje mezi 40 – 50% na kilometr oproti běžným palivům. Spotřeba automobilu se při přestavbě na LPG či CNG lehce zvýší (zhruba o 15%), nicméně cena LPG se dlouhodobě pohybuje kolem poloviny ceny benzínu či nafty. Chcete-li si udělat představu, kolik přestavbou Vašeho auto na LPG či CNG pohon ušetříte, použijte naší kalkulačku.

Další významnou výhodou LPG je jeho přírodní povaha a nízké negativní dopady na životní prostředí. LPG se totiž nemusí vyrábět, je to produkt přírodního původu, který se získává jako doprovodný produkt při těžbě zemního plynu či rafinace ropy. LPG negeneruje olovo ani benzen, není toxické, v případě úniku paliva se rychle odpařuje a zcela se spálí, takže je řazeno mezi tzv. "čistá paliva", u nichž nehrozí kontaminace půdy či vodních zdrojů. Z tohoto faktu plyne i skutečnost, že auta na LPG pohon produkují výrazně méně škodlivin a mají tudíž nízké emise.

Jelikož se LPG nevstřikuje, nýbrž spaluje v plynném stavu, dochází ke zlepšení i po stránce menšího opotřebení a tiššího chodu motoru. Na životnost motoru má pozitivní vliv nulová tvorba karbonových usazenin.

Nakonec je vhodné zmínit, že ojetá auta s alternativním pohonem LPG se i výborně prodávají, zpravidla i za vyšší cenu.

Porovnání LPG  a CNG

Poměr cena/návratnost je nejvýhodnější u LPG.

Největší úspora na ujetém kilometru je při provozu na CNG.

Pořizovací cena LPG je výrazně nižší než CNG.