Druhy LPG zařízení

Systém s centrálním směšovačem

Pro vozy s karburátorem používáme plynové zařízení italských výrobců, které nepotřebuje pro svou funkci elektronickou řídící jednotku. Tento jednoduchý a dlouhodobě spolehlivý systém zaručuje bezproblémový chod motoru na palivo LPG po celou životnost vozu s minimálními nároky na údržbu.

Systém s řídící jednotkou

Do vozidel se vstřikováním benzínu a řízeným katalyzátorem používáme homologované zařízení italských výrobců s programovatelnou řídící jednotkou a jedním centrálním směšovačem. Pořizovací náklady na montáž tohoto zařízení jsou cenově dostupné i pro vozy se starším datem výroby. Technické parametry spotřeby a výkonu jsou o něco méně příznivé oproti ostatním plynovým systémům.

Systém sekvenčního vstřikování

Do nejnovějších typů automobilů, kde díky vysokým nárokům na přesnost řízení palivové směsi a dodržení nejpřísnějších emisních limitů, již nelze použít systém vícebodového vstřikování, nabízíme nejnovější systém Sekvenčního vstřikování plynu. Stejně jako u systému vícebodového vstřikování je i zde řešen přísun paliva pro každý válec zvlášť, ale s tím rozdílem, že jednotlivé vstřikovací trysky jsou řízeny elektronicky. Při použití tohoto systému se parametry spotřeby a výkonu při provozu na plyn prakticky neliší od parametrů při provozu na benzín.

Systém sekvenčního vstřikování pro FSI/TSI

Systém funguje na stejném principu jako systém klasického sekvenčního vstřikování, s tím rozdílem že řídící jednotka LPG nebo CNG je odladěna a naprogramována výrobcem zařízení podle kódového označení typu motoru.