Bezpečnost LPG pohonu

Základní bezpečnostní hlediska alternativního pohonu

  • povinná roční revize a kontrola těsnosti spojů
  • plnění nádrže na 80% objemu
  • nádrž je vyrobena z oceli, sváry jsou provedeny kvalitní technologií
  • tlaková zkouška nádrže při 67 bar, tlak při plnění LPG 10 bar
  • při náhlém zvýšení tlaku (oheň, náraz) multiventil sníží tlak uvnitř nádrže
  • při proražení vedení (zvýšení průtoku plynu) multiventil uzavře nádrž
  • ochranné hadice odvádějí případný uniklý plyn mimo auto